Geef legionella geen kans!

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening. De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. Je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella, maar kunt wel ziek worden door het inademen van de bacterie.

Mensen kunnen onder andere besmet raken door:
•    het inademen van verneveld besmet water, bijvoorbeeld tijdens het douchen;
•    besmetting via natte koeltorens.

Wettelijke verplichtingen
Om de mogelijkheid van legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, is in Nederland een drinkwaterwet van kracht. Hierin staat wat eigenaren van collectieve watervoorzieningen verplicht moeten doen aan legionellapreventie. De belangrijkste zaken zijn: risicoanalyse, een beheersplan op maat, regelmatige monstername en zorgplicht.

Risicoanalyse en beheersplan
De collectieve (drink)waterinstallaties worden gecontroleerd volgens een risicoanalyse. Afhankelijk van de bevindingen wordt een beheersplan opgesteld. In dit plan ligt vast:
•    hoe de bepaalde risico's zoveel mogelijk worden beperkt;
•    hoe de waterkwaliteit wordt gemonitord;
•    met welke periodiek uit te voeren beheersmaatregel controle gebeurt;
•    hoe moet worden gehandeld als uit de periodieke wateranalyses blijkt dat het water niet aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van legionella voldoet.

Monstername
Het nemen en onderzoeken van watermonsters op de aanwezigheid van legionella gebeurt voor het eerst tijdens het uitvoeren van de risicoanalyse. Daarna volgt elk half jaar een monstername. Het aantal monsters, gerelateerd aan het aantal tappunten, is wettelijk vastgelegd.

Zorgplicht
Bent u eigenaar van (collectieve) installaties? Dan moet u kunnen aantonen dat u aandacht besteedt aan legionellapreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een risicoanalyse. Het is raadzaam om hiervoor professionele hulp in te schakelen, omdat een risicoanalyse en beheersplan legionella voor bovengenoemde installaties alleen uitgevoerd mogen worden door gecertificeerde bedrijven.

Blankers Schoon helpt ook bij legionella
Wij werken samen met Mens en Water, een BRL6010 gecertificeerde organisatie om legionella binnen uw bedrijf geen kans te geven. Door uw drinkwaterinstallaties periodiek te desinfecteren en reinigen bijvoorbeeld, conform de geldende voorschriften en richtlijnen.

Interesse in legionellabestrijding en -preventie?
Neem dan contact op met onze servicedesk.