Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in ons DNA

Blankers Schoon hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans verdient op werk. Hier is onze organisatie dan ook maximaal op ingericht. We beschikken over een PSO-trede 3 erkenning en ons streven is om tevens het PSO30+ certificaat te behalen, zodat we maximaal kunnen bijdragen aan de werkvoorziening voor medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Waarvoor we intensief samenwerken met instanties en re-integratiebureaus zoals het UWV, gemeentes, YA Re-integratie, De Werkmeester re-integratiebureau en Stichting Nelis.

Blankers Schoon heeft bovendien een actieve rol binnen Konnekt’Os, een samenwerkingsverband van werkgevers en ondernemers die de kracht van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inzetten voor sociaal economische groei. Als partner van Konnekt’os bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We ontmoeten elkaar tijdens diverse evenementen waar we kennis en inspiratie opdoen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ons netwerk openstellen én waarde met en voor elkaar creëren. Daarbij zijn we samen met MTB Maastricht een leerwerkbedrijf aan het vormgeven, zodat we structureel SROI-krachten kunnen opleiden en begeleiden naar een baan.